Homeopathie Tineke Priester

Tarieven 2024Eerste consult € 105
Vervolgconsulten € 85
Herhaalrecepten € 25
Telefonisch consult € 60 per uur

In overleg is altijd reductie of een betalingsregeling mogelijk
Consulten zijn vrijgesteld van BTW   

Vergoedingen 2024  

Homeopathie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het gaat dus niet af van uw verplichte eigen risico van 385 euro.  
Ik ben aangesloten bij de NVKH.
Zie ook www.nvkh.nl U krijgt (een deel van) de consultkosten vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Afspraak wijzigen of afzeggen  
Ik reserveer ruim de tijd voor een afspraak. Bent u verhinderd voor het consult? Dan dient u de afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen zodat ik een andere patiënt kan inplannen. Bij geen of te late afzegging breng ik de gereserveerde tijd in rekening.